Bắt Đom Đóm Viết Thư Tình

Sáng tác: Nhật Vũ 2001
Tiếng hát : Nguyễn Phi Hùng
Hoà âm:Quang Đạt


mp3
pdf