Bâng Khuâng

Sáng tác Nhật Vũ
Hoà âm :Cao Ngoc Dung
Tiếng hát: thùy An

mp3