Bâng Khuâng
Sáng tác Nhật Vũ
Hoà âm :Cao Ngoc Dung
Tiếng hát: Mây Tím
mp3