Bản Tình Cuối
 

mp3

:
Sáng tác: Ngô Thụy Miên
Tiếng hát : Nhật Vũ