mp3
nhạc:: Nhật Vũ -Hà Nhật Linh
Thơ: Nhật Vũ
Tiếng hát : Hà Nhật Linh
Hoà âm: Hà Nhật Linh