IntroductionNguyn tc:Steve Mugglin
Chuyển ngữ: Nhật Vũ

C bạn đồng hnh đy rồi ..., khi bỗng dưng bạn đụng phải bức tường lớn ...v đến lc đ viết ra tất cả  những kiến...dnh cho người viết nhạc

Trn đường sng tc, hầu hết người viết nhạc c vi thắc mắc. Nhiều cu hỏi dễ giải đp; nhưng cũng c một số cu hỏi thật lớn to như tri ni chắn lối đi của bạn. 

Tri ni lớn đ c thể được m tả như thế ny. Hy ni chng ta đang viết một bi ht. Trước hết chng ta chọn một  dấu ha (key). By giờ đến tri ni... Hợp m no c sẵn trong dấu ha (key) ny ...v lm cch no để chng lin hệ, lun chuyển v tiếp cận với nhau để tạo ra m thanh tốt?

Những cu hỏi ny hỏi th dễ, nhưng n đ lm ti mất rất nhiều thời gian để tm hiểu. By giờ ti c thể giải thch một số điều dường như huyền b ny. Nếu bạn đang thắc mắc như vậy, trang website ny c thể gip bạn hiểu một cch mau chng. Chc bạn tm thấy thch th. 

 

Part One - Scales, Note Numbers, Roman Numerals
Part Two - I, IV, and V chords, Keys, Chords in D
Part Three - ii, iii, and vi chords, The Simple Map
Part Four - Chord Variations, Complex Chords
Part Five - Secondary Chords and The Big Map
Chord Charts and Maps - All 12 Maps plus 24 pages
                             of keyboard chord diagrams.
Part Six - Major Scales - I
Part Seven - Major Scales - II
Part Eight - Major Scales - III
Part Nine - The Circle Of Fifths
1st Steps in Keyboard - Keyboard Basics
Part Ten - Understanding Modes
Part Eleven - Minor Keys - I
Part Twelve - Minor Keys - II

       ... this is an on-going project

setstats 1