Đem Thơ Vào Nhạc

Thường chúng ta chỉ ngắm những pho tượng đẹp được trưng bầy, hoạc nghe 
những bản nhạc hay, nhưng ít khi chúng ta có dịp thấy tận mắt công việc làm 
của một nhà điêu khắc, hay việc làm của một nhạc sĩ.

Ở góc phố nhỏ này, tôi muốn chia sẻ cùng các bạn một vài công việc 
làm của ḿnh trong cách "Đem Thơ Vào Nhạc"...

Sau một thời gian phổ nhạc, qua nhiều cách thử nghiệm khác nhau, 
tạm thời tôi có thể đúc kết lại công việc làm như sau:

 Thứ nhất:phổ nguyên bài thơ (không cắt xén)
 Thư hai: Cắt xén từng phần
 Thứ ba: Chuyển toàn bộ bài thơ sang ca từ mới (giữ nguyên ư thơ)


1. Phổ nhạc nguyên bài thơ _(không cắt xén) :

Có nhiều bài thơ tôi đă để nguyên vậy phổ nhạc từ đầu đến cuối, 
trường hợp bài thơ có thể dùng làm ca từ, và nếu tôi có thể khai triển 
được nhạc tính của bài thơ đó như các bài:


Khúc hạ buồn   (thơ Phạm Ngọc),
Tiếng hát Khắc Dũng

Chiều Qua Phố Người  (thơ HNTT)
Tiếng hát Bảo Yến

2. Cắt xén bài thơ, hoạc trích đoạn bài thơ...

Tôi thường áp dụng cách cắt xén bài thơ, trích đoạn bài thơ , hoạc thêm bớt,
 trường hợp bài thơ dài quá khổ, hoạc quá ngắn.

Thí dụ một bài thơ quá dài...như bài:

Về Thăm   
thơYến Nhy
Tiếng hát Tuyết Dung


Bắt Đom Đóm Viết Thư T́nh
Tiếng hát Quang Minh

Trường hợp cắt xén và thêm ca từ, để đổi một nhạc tính của thơ ...như bài:

Một Mối T́nh Riêng Ta Với Trăng
thơ Phạm Ngọc
tiếng Tố Nga

3. Chuyển toàn bộ bài thơ...
  (Như thơ tự do sang thể ngũ ngôn chẳng hạn)...Tỉ như bài :

Cuộc Chiến Buồn 
thơ Khanh Phương
 
Tiếng hát HNLHome

setstats 1