Tiếng Hát  Vân Khánh
Sau đây là một số ca khúc của Nhật Vũ do Vân Khánh trình bầy:

Em Huế Xưa
Hương giang
Huế Xuân Em
Huế Buồn