Tiếng Hát  T Nga

Sau đây là một số ca khúc của Nhật Vũ do Tố Nga trình bầy:

Vì trăng có em
Dáng thu
Xin có em giữ lại ở bên đời