Tiếng Hát  Tố Hà

Sau đây là một số ca khúc của Nhật Vũ do Tố Hà trình bầy:

Đám cưới làng quê