Tiếng Hát  Thụy Long
Sau đây là một số ca khúc của Nhật Vũ do Tố Nga trình bầy:

Thuyền trăng
Đôi mắt