Tiếng Hát  Thục Hiền
Thục Hiền là ca sĩ của đài Phát Thanh Pháp-Á-
(vào khoảng năm 1953)
Sau đây là ca khúc Dấu Ngọc Ngà của Nhật Vũ
-phổ tư thơ của cố Thi sĩ Nghiêm Xuân Cường,
do Thục Hiền trình bầy:


Dấu ngọc ngà