Tiếng Hát  Thanh Tuyến
Sau đây là một số ca khúc của Nhật Vũ do Thanh Tuyến trình bầy:

Tiếng-Vọng
Ưóc Mộng 20