Tiếng Hát  Quỳnh Lan
Sau đây là một số ca khúc của Nhật Vũ do Quỳnh Lan trình bầy:

Điệp khúc cho anh
Hoa nở mùa đông