Tiếng Hát  Quang Minh
Sau đây là một số ca khúc của Nhật Vũ do Quang Minh trình bầy:

Bắt đom đóm viết thư tình 
Lửa hồng trái tim
Tìm em trong nắng