Tiếng Hát  Phương Uyên
Sau đây là ca khúc Chiều qua phố người
Nhạc: Nhật Vũ , Thơ: HNTT do Phương Uyên trình bầy:


Chiều qua phố người