Tiếng Hát  Nguyễn LinhSau đây là một số ca khúc của Nhật Vũ do Nguyễn Linh  trình bầy:

Ngấn lệ lưu vong
Mẹ Việt lưu vong
Em đẹp nhất
người tình cùng thôn
Lời người ở lại