Tiếng Hát  Mỹ DungSau đây là một số ca khúc của Nhật Vũ do Mỹ Dung  trình bầy:

Quà quê