Tiếng Hát  Mây Tím
Sau đây là một số ca khúc của Nhật Vũ do Mây Tím trình bầy:

Bâng khuâng
Từ Lúc Vắng Em
Xuân Mơ
Biển em & cánh tình hải âu
Xuân Xuân Vẫn Xuân Tươi
Farewell Love
Tuổi Học trò