Tiếng Hát  Hạnh Nguyên
Sau đây là một số ca khúc của Nhật Vũ do Hạnh Nguyên trình bầy:

Đêm chia ly
Gió hát ngàn lời ru