Tiếng Hát  Đỗ Quyên
Sau đây là ca khúc Hương Giang do Đỗ Quyên trình bầy:

Hương GiangCa khúc Hương Giang qua tiếng hát: Đỗ Quyên
( Thuộc ban hợp xướng- Sóng Xanh Ngàn Khơi)
Thu hình tại đài SBTN ngày Jul-24-2010