Tiếng Hát  Bảo Yên
Sau đây là một số ca khúc của Nhật Vũ do Bảo Yến trình bầy:

Chiều qua phố người
Biển em & cánh tình hải âu