Tiếng Hát  An Như Phú
Sau đây là một số ca khúc của Nhật Vũ do An Như Phú trình bầy:

Nhớ lời mẹ ru