Ca sĩ hát nhạc Nhật Vũ


    Bảo Yến
 Nguyễn Phi Hùng
 Quang Minh
 Quỳnh Lan
 Vân Khánh
 Mây Tím
 Tấn Ðạt
 Hà Nhật Linh
 Tố Nga
 Hạnh Nguyên
 Đỗ Quyên
 Thụy Long
 Tố Hà
 Khắc Dũng
 Phương Uyên
 Tuyết Dung
 Thanh Tuyến
 Nguyễn Linh
 My Dung
 An Như Phú
 Vũ Nhiên
 An Như Thục
 Thục Hiền
 Ngọc Tâm
 Thanh Hồng