Cch Dng Photoshop Để Vẽ Tranh Mu
Photoshop c nhiều chức năng khc nhau. N c thể xử được dụng để vẽ phc họa bản thiết kế
hoạc cũng c thể dng để chỉnh sửa ảnh v.v, Ring với ti thi ti thường dng n để ghp ảnh nghệ
thuật, dng lm homepage hoạc dng n để vẽ tranh mu.
Trong bi viết ny ti đặc biệt ni qua về cch dng photoshop để vẽ tranh.
Cch xử dụng cọ (Brush)
Photoshop c vo khoảng trn dưới 300 cy cọ vẽ khc nhau Nếu cc bạn được mục kch, tức thấy
tận mắt ai đ đ xử dụng những cy cọ ny để vẽ tranh th cc bạn sẽ biết cch dng những cy cọ
ny nhanh hơn. Phần ti v khng c thầy, chỉ tự mnh tm hiểu chng, chơi với chng, dần dần
ra cch biết xử dụng ra sao. Dưới đy l vi mẫu cọ, trong số hơn 300 cy cọ m ti vừa đề cạp tới:
Hnh -01
Nhn những hnh trn đy thật kh m bảo đ l những cy cọ m ta sẽ dng n để vẽ tranh, như ti đ
dng n để vẽ cc bức tranh Biển Tnh hoạc Chợ Chồm Hổm dưới chẳng hạn:
hnh -02 Biển Tnh
Hnh-03 Chợ Chồm Hổm
By giờ ta thử tập vẽ một bức tranh qua từng giai đoạn một, từ lc bắt đầu cho tới lc hon thnh.
V dưới đy l hnh của một photoshop version 7.0_( Hiện nay ngoi thị trườg đ c version 8)
Hnh -04
Mở Newpage
Đưa mũi tn cursor tới file -left click on file -để mở new page _tức canvas
để vẽ. Ta sẽ thấy hnh hiện ra như Hnh -05 dưới:
Hnh 5
Dưới đy l hnh Canvas m ta sẽ dng vẽ tranh.
Hnh 6
*GHI CH:
Khi đ c new page, ta bắt đầu vẽ. C điều nn biết, vẽ bằng photoshop khc xa với vẽ ở ngoi. Đ
l khi vẽ bằng cọ thật ở ngoi ta dng cọ vẽ mu trộn ho lẫn nhau trn cng bề mặt; Cn vẽ trực tiếp
trn computer bằng photoshop ta vẽ ring rẽ nhiều layer khc nhau, ty theo chủ đề hoạc vật m ta
định vẽ, Th dụ như vẽ cy lớn chẳng hạn, ta sẽ dng layer 1 để vẽ thh cy v cnh cy Sau đ ta
dng layer 2 để vẽ l xanh, layer 3 để vẽ l vng, v layer 4 để vẽ l đỏ. Sở dĩ lm vậy l dễ bề
vẽ lại những phần m ta muốn thay thế hoạc bỏ những phần vẽ sai hoạc khng đẹp.
Bắt đầu vẽ tranh thử nghiệm
Khi đ c canvas _( tức khung vẽ) _ta bắt đầu tiến hnh cc giai đoạn vẽ bức tranh theo
như ta đ dự định. Th dụ hm nay chng ta đang đứng trước ma Xun, ta thử vẽ một bức
tranh ma Xun : c bầu trời xanh, c cy xanh v mun hoa đua nở
Step 1- Vẽ Background
Về căn bản vẽ trn coputer cũng giống như vẽ bn ngoi, nn trước khi vẽ cc chi tiết của bức trước.
Như đ dự định vẽ về ma Xun nn ta sẽ vẽ background với mu xanh mt da trời.
Hnh 7
Cch đưa mu cho background, hy lm theo hnh Hnh 8 dưới đy
Hnh 8
Hnh 9 Background
Step 2 Vẽ My
Cch vẽ trn computer cũng như cch vẽ ở ngoi với khung vải v cọ thường, ta sẽ chi tiết của bức
tranh từ xa tới gần, nghi l Foreground ta vẽ trước frontground. Trong bức tranh ny ti vẽ MY trước,
kế đến l ni. Dưới đy l 3 đm my trắng ti đ vẽ 3 layer khc nhau, xem Hnh 10
Hnh 10 - My
Cu hỏi được đặt ra l lm thế no để vẽ my. Mời xem những hnh kế tiếp để thấy cch vễ một đm
ra sao. Dưới đy,_( trong hnh 11),_ l nt vẽ phc họa đm thứ nhất.
Kế đến dngcọ lấy mu trắng phủ ln bn trong đường vẽ phc hoạ. Xem hnh 12
Hnh 12
Kế đến, dng Smudge Tool, hnh nhn giống ngn tay, ch nh nhẹ ln đm my cho tưa ra nhn giống
bng gn. Xem hnh 13
Hnh 13-my-1
Step 3-Vẽ Ni
Ta cũng vẽ phc hoạ ni giống như cch ta đ lm khi vẽ my.
Hnh 14- vẽ phc hoạ ni-1
Step 3- Vẽ Ni
Sau đ bỏ nt phc hoạ, ta c hnh ni trng như hnh 15
By giờ đến lc ta vẽ một số cy ở xa xa trn ni v tiền cảnh.
Hinh 16
Step 4-Vẽ đường mn
Tiếp theo ta vẽ con dường mn quanh ni
Hnh 17
Để vẽ con đường mn ti thường dng loại cọ c hnh dng cy tăm như bảng cọ dưới đy, c tn
l Caligraphic Brush Abr . Loại cọ ny cũng c thể dng để vẽ tn cy nhỏ hoạc những đường
thẳng, như ko nh ,cột nh, hoạc cỏ tranh v.v..
Text Box: Cy cọ ny vừa được dng vẽ con đường mn quanh ni
Hnh 18
Step 5 Vẽ ni bn tri
Bước kế tiếp ta vẽ ngọn đồi bn tri
hnh 19
Step 6 - Vẽ thc nước
Vẽ thm thc nước. Trong hnh dưới ti dng loại cọ Caligraphic
Hnh 20
Step 7- Ve Cy lớn ở tiền cảnh
Vẽ cy lớn ở tiền cảh _(front line). Trước thn cy trước, l cy sau, 2 layer ring rẽ
Hinh 21
Vẽ thn lớn ti thường cọ loại Assorted Brush
Hnh 22
Step 8- Vẽ l cy lớn
Kế đến vẽ l cy lớn ở một layer ring
Hnh 23
Step 9- Vẽ cc loại hoa
Ta vẽ thm cc oại hoa vng v đỏ
Hnh 24
Step 10- Chữ k tc giả
Sau cng k tn tc giả. Ti thường lm cọ cho chữ k của ti. Thng thường, nếu muốn c cọ đặc
biệt, ta c thể tự tạo ra co , tỉ như l tre, l dừa chẳng hạn.
Hinh 25
Cch tạo Signature Brush. Trước hết mở newpage, xong rồi vẽ chữ k, th dụ Nhật Vũ. Đưa mũi tn
cursor ti Edit,down to Define brush Preset, rồi click vo đ n sẽ iện ra chữ nv-sgnatue Brush.
Thế l từ đy ta c cy cọ đặc cho chữ kỹ Nhật Vũ, C thể dng khi cần đến.
Hnh 26
Sự khc biệt giữa vễ trn computer với việc vẽ ở ngoi ở chỗ việc xử dụng cy cọ thật dễ dng hơn.
Tri lại dng con chuột, (ci Mouse), để điều khiển cy cọ của photoshop rất gay go lc đầu. Bạn
phải tm hiểu cng dụng của từng loại một v lm quen với từng cy cọ một cho tới khi hiểu r cch
dng chng. Ci lợi của việc vẽ bằng photshop l sạch sẽ v đỡ tốn km tiền mua sơn v cọ.
chng. Ci lợi của việc vẽ bằng photshop l sạch sẽ v đỡ tốn km tiền mua sơn v cọ.
Mong rằng bi viết ny c thể gip ch t nhiều cho bạn v cũng hy vọng rằng cc bạn tm thấy thch th
cch vẽ ny'
Nhật Vũ
TX Feb 10, 2009